Värdeskapande för klimatet och investering

Portföljbolag

Vårt syfte är att skapa långsiktig värdetillväxt genom att investera relativt tidigt i idéföretag med god tillväxtpotential inom hållbar energiförsörjning.

Förnybar energiteknik, bränsleteknik, energilagring och styrsystem

Vårt primära fokus är inriktat på företag i Norden med nya teknologier och koncept som på ett signifikant sätt bidrar till ett framtida hållbart och klimatsmart samhälle, huvudsakligen inom framtidens energisystem, med kärnan inom förnybar energiteknik, bränsleteknik, energilagring och styrsystem

Liquid Wind arbetar med en process för att utveckla klimatneutral eMetanol.
moodvion
Modvion har utvecklat en teknologi för modulära vindkraftstorn i trämaterialet LVL (laminated veneer lumber).
Ligna Energy gör batterier av skogsmaterial baserade på organiska elektroniska polymerer och biopolymerer.
Minestorage har utvecklat ett koncept där man använder gruvor för att lagra energi och balansera elnätet.
Celcibus har utvecklat en ädelmetallfri katalysator för bränsleceller för att ersätta den dyrbara och sällsynta ädelmetallen platina som dagens bränsleceller är beroende av.
Cellfion avser att ersätta nuvarande användandet av polyetylen-baserade jon-separerande membran med nästa generations cellulosabaserade membran.
Epishine har utvecklat och tillverkar tryckta cellulosabaserade organiska solceller med exceptionellt hög ljuskänslighet vilket möjliggör elgenerering redan vid normalt inomhusljus.
Utilifeed utvecklar digitala lösningar som hjälper fjärrvärmeföretag att optimera sin produktion, distribution och affär, vilket ger lägre energiförluster och minskade CO2-utsläpp.

Kom i kontakt

Vill ni nå snabbare tillväxt? Eller vill ni bidra till ett framtida hållbart och klimatsmart samhälle?