Portföljbolag

Om företaget

Utilifeed utvecklar digitala lösningar som hjälper fjärrvärmeföretag att optimera sin produktion, distribution och affär, vilket ger lägre energiförluster och minskade CO2-utsläpp. Bolagets ambition är att utgöra själva ryggraden i fjärrvärmebolagens framtida IT infrastruktur. 

Utilifeed har utvecklat en mjukvara baserad på digitala tvillingar i fjärrvärmenätet, sensorer, allmänt tillgänglig data och maskininlärningsalgoritmer. Mjukvaran analyserar kundernas behov på detaljnivå, kombinerar detta med information om fjärrvärmenätet och matchar kundernas efterfrågan och fjärrvärmebolagens produktion. Enligt företaget ger det en genomsnittlig besparingspotential på 10 % värmeförlust, 20 % CO2-utsläpp och 8 % kostnader.

Om Klimatet Invest

Bolagets avsikt är att investera i en relativt tidig fas i företagets utveckling och att engagera oss aktivt i att bidra till att bygga värde i våra utvalda portföljbolag.

Kom i kontakt

Vill ni nå snabbare tillväxt? Eller vill ni bidra till ett framtida hållbart och klimatsmart samhälle?