Bidra till ett mer hållbart samhälle

Kontakt

Vill ni nå snabbare tillväxt? Eller vill ni bidra till ett framtida hållbart och klimatsmart samhälle? Kontaktinformation finner ni nedanför.

Kontakta oss

Varmt välkomna att kontakta eller besöka oss.

Klimatet Invest AB (publ)

Org.nr

Telefon

Kärna inom förnybar energiteknik, bränsleteknik, energilagring och styrsystem

Kontaktperson

KI Stefan Karlsson

Stefan Karlsson

CEO och styrelseledamot

Civiliingenjör i industriell ekonomi. Lång erfarenhet från internationell verksamhet bla som bolagschef i Norge och Latinamerika och globalt ansvarig för förnybar energi inom SKF-koncernen. 

stefan@klimatetinvest.se
+46 705 37 28 35