Fokus på förnybar energiteknik, bränsleteknik, energilagring och styrsystem

Investerare inom framtidens energisystem

Vårt primära fokus är inriktat på företag i Norden med nya teknologier och koncept som bidrar till ett framtida hållbart och klimatsmart samhälle, huvudsakligen inom framtidens energisystem med kärnan inom förnybar energiteknik, bränsleteknik, energilagring och styrsystem.

Lång erfarenhet

Allt från entreprenörsföretag, kapitalmarknaden till lednings- och styrelsearbete.

Tillväxtpotential

Vår investeringsmodell bygger på ett aktivt nätverksarbete med olika inkubatorer och organisationer aktiva i entreprenörsmiljöer.

Strategi

Till privata som institutionella investerare, som önskar att kapitalet skapar värde såväl för klimatet som för er investering.

Fokus på förnybar energiteknik, bränsleteknik, energilagring och styrsystem

För investerare

Bidrar till ett klimatsmart samhälle

Detta är ett unikt investmentbolag i Norden som till 100% fokuserar på att investera i bolag med teknologier som bidrar till omställningen till ett framtida hållbart och klimatsmart samhälle.

Unik mix av kompetenser

Du får en unik mix av kompetenser i bolagets styrelse, ledning och advisory board.

Fokus på ny hållbar teknologi

Du får möjligheten att bli delägare i ett bolag som investerar med fokus på ny teknologi inom förnybar energiteknik, bränsleteknik, energilagring och styrsystem.

Skapa långsiktig värdetillväxt inom Cleantech

Vårt mål är att skapa en långsiktig värdetillväxt genom att investera relativt tidigt i idéföretag med god tillväxtpotential inom clean tech och samtidigt bidra till ett mer hållbart samhälle.

Våra portföljbolag

Liquid Wind arbetar med en process för att utveckla klimatneutral eMetanol.
moodvion
Modvion har utvecklat en teknologi för modulära vindkraftstorn i trämaterialet LVL (laminated veneer lumber).
Ligna Energy gör batterier av skogsmaterial baserade på organiska elektroniska polymerer och biopolymerer.
Minestorage har utvecklat ett koncept där man använder gruvor för att lagra energi och balansera elnätet.
Celcibus har utvecklat en ädelmetallfri katalysator för bränsleceller för att ersätta den dyrbara och sällsynta ädelmetallen platina som dagens bränsleceller är beroende av.
Cellfion avser att ersätta nuvarande användandet av polyetylen-baserade jon-separerande membran med nästa generations cellulosabaserade membran.
Epishine har utvecklat och tillverkar tryckta cellulosabaserade organiska solceller med exceptionellt hög ljuskänslighet vilket möjliggör elgenerering redan vid normalt inomhusljus.
Utilifeed utvecklar digitala lösningar som hjälper fjärrvärmeföretag att optimera sin produktion, distribution och affär, vilket ger lägre energiförluster och minskade CO2-utsläpp.

För dig som entreprenör

Vi riktar oss i första hand in oss mot start-ups och verksamheter i tidig fas där vår investering kan göra skillnad. Vi investerar inte i forskningsprojekt, utan önskar se ett unikt erbjudande och är öppna för att investera tidigt under kommersialiseringsfasen.

I kombination med ett energilager kan Epishines tryckta solceller erbjuda ett klimatsmart alternativ till knappbatterier för energitillförsel till olika ”Internet of things” applikationer för sensorer, mätdon och liknande.

Epishine

Portföljbolag

Alla bolag

Senaste nytt
portföljbolag
0
års erfarenhet
+ 0
investeringar
+ 0
värdetillväxt
0 %

Vi skapar värde för klimatet och din investering

Är du driven och har nyligen startat ditt företag och söker kapital för att utveckla din verksamhet, produkt eller tjänst? Kontakta oss och berätta hur du kan nå en snabbare tillväxt med hjälp av oss!