Portföljbolag

Om företaget

Celcibus har utvecklat en ädelmetallfri katalysator för bränsleceller för att ersätta den dyrbara och sällsynta ädelmetallen platina som dagens bränsleceller är beroende av. Man har patent som godkänts i 7 länder och bolaget har etablerats för vidareutveckling och kommersialisering. Den nya råvaran som används är globalt tillgänglig och beräknas ge 30% lägre kostnad per bränslecellsstack. Man har fått testorder från AB Volvo och även levererat till Powercell som påbörjat tester av teknologin.

Kom i kontakt

Tycker du Celcibus verkar spännande? Vill du också vara med och investera i framtidens företag?