Ökad hållbarhet och klimatförbättringar

För investerare

Vi ser idag ett kraftigt ökat intresse för hållbarhetsfrågor och nya disruptiva teknologier som på olika sätt erbjuder lösningar på klimatrelaterade problem. Såväl nationella som internationella organisationer och myndigheter står i ökande grad redo att stötta nya smarta initiativ för klimatförbättringar och en ekonomi baserad på ökad hållbarhet.

Ökat intresse för klimatbolag

Trenderna i världen är tydliga hur kapitalet ser på utvecklingen:

  • Allt mer kapital styrs mot hållbara investeringar från alla finansiella sektorer såsom EIB, private Equity, pensionskapital, infrastrukturfonder, m.m.
  • Allt fler börsbolag ingår i olika klassningar utifrån ett klimat-, miljö- och hållbarhetsperspektiv för att locka till sig investerare.
  • Allt fler större finansinstitut och banker ställer hållbarhetskrav vid finansiering.
  • Stora kapitalströmmar går mot hållbara företag.
  • Ingen investerare eller finansiär vill stå med en framtida klimatrisk i sin portfölj.

 

Den här gröna trenden lockar allt mer kapital och intresset för ”klimatbolag” ökar allt mer.

Kärna inom förnybar energiteknik, bränsleteknik, energilagring och styrsystem

Varför investera i Klimatet Invest AB?

Bidrar till ett klimatsmart samhälle

Detta är ett unikt investmentbolag i Norden som till 100% fokuserar på att investera i bolag med teknologier som bidrar till omställningen till ett framtida hållbart och klimatsmart samhälle.

Unik mix av kompetenser

Du får en unik mix av kompetenser i bolagets styrelse, ledning och advisory board.

Fokus på ny hållbar teknologi

Du får möjligheten att bli delägare i ett bolag som investerar med fokus på ny teknologi inom förnybar energiteknik, bränsleteknik, energilagring och styrsystem.

Bättre miljö och god avkastning

Som investerare bidrar du med kapital till de företag som starkt påverkar utvecklingen till en bättre miljö medan du samtidigt kan uppnå en god avkastning på investeringen på längre eller medellång sikt.

Analyser och administration

Bolaget skall ha en låg kostnad för bolagsanalyser och administration samt ett aktivt engagemang i relation till valda investeringsobjekt.

Börsnotering

Du får möjligheten att vara med i ett tidigt tillväxtskede och en planerad framtida börsnotering.

 

"Vi hade aldrig vågat satsa."

“Utan Klimatet Invest hade vi aldrig vågat satsa på det sätt som vi gjort och därmed inte fått möjlighet att bidra till klimatomställningen som vi gör nu.

Den kompetensen och de stora nätverk som Klimatet invest har tillgång till möjliggör för oss att hitta fler potentiella investeringar.

Vi har ökat våra chanser att hitta de riktiga guldkornen och får möjlighet att följa dem på deras respektive resor. Resor som gör skillnad på riktigt.”

Viktoria Westerberg - Styrelseordförande InWesterberg

Investerare i Klimatet invest

Investeringsmodell

Ett engagemang från Klimatet Invest AB utgör en kombination av kapitalplacering och aktivt management support till företags operativa ledning och styrelse. 

Kom i kontakt

Vill du också bidra till ett framtida hållbart och klimatsmart samhälle?