Värdeskapande för klimatet och investering

Presentationer

Här finner du utvalda presentationer över bolaget Klimatet Invest.

Bolagspresentationer

Här publicerar vi ett urval av information från våra kvartalsvisa digitala aktieägarmöten, aktuell vd-presentation från senaste årsstämma och liknande.

Kom i kontakt

Vill ni nå snabbare tillväxt? Eller vill ni bidra till ett framtida hållbart och klimatsmart samhälle?

Om Klimatet Invest

Bolagets avsikt är att investera i en relativt tidig fas i företagets utveckling och att engagera oss aktivt i att bidra till att bygga värde i våra utvalda portföljbolag.