Värdeskapande för klimatet och investering

Ägare

Klimatet Invests ägarstruktur utgörs i nuläget av grundarna, några större family offices, ett antal affärsänglar och andra som vill ta del av grundarnas kompetens och aktiva engagemang i bolagets utveckling.

Ägarrapport

Klimatet Invest Nordic AB (publ) är ett publikt aktiebolag där NVR för Klimatet Invests aktiebok. Bifogade ägarrapport uppdateras kvartalsvis.

Intresserad av att bli ägare du med?

Är du också intresserad av att bli ägare och bidra till ett framtida hållbart och klimatsmart samhälle?