Värdeskapande för klimatet och investering

Ägare

Klimatet Invests ägarstruktur utgörs i nuläget av grundarna, några större family offices, ett antal affärsänglar och andra som vill ta del av grundarnas kompetens och aktiva engagemang i bolagets utveckling.

Ägarrapport

Klimatet Invest Nordic AB (publ) är ett publikt aktiebolag där NVR för Klimatet Invests aktiebok. Bifogade ägarrapport uppdateras kvartalsvis.

Kom i kontakt

Vill ni nå snabbare tillväxt? Eller vill ni bidra till ett framtida hållbart och klimatsmart samhälle?

Om Klimatet Invest

Bolagets avsikt är att investera i en relativt tidig fas i företagets utveckling och att engagera oss aktivt i att bidra till att bygga värde i våra utvalda portföljbolag.