Investering och värdetillväxt

Affärsidé

Vår affärsidé är att skapa långsiktig värdetillväxt genom att investera i bolag med teknologier som på ett signifikant sätt bidrar till omställningen till ett framtida hållbart och klimatsmart samhälle.

Nya teknologier och koncept

Vårt syfte är att skapa långsiktig värdetillväxt genom att investera tidigt i idéföretag med god tillväxtpotential inom hållbar energiförsörjning. Vårt primära fokus är inriktat på företag i Norden med nya teknologier och koncept bidrar till ett framtida hållbart och klimatsmart samhälle, huvudsakligen inom framtidens energisystem, med kärnan inom förnybar energiteknik, bränsleteknik, energilagring eller styrsystem.

Kom i kontakt

Vill ni nå snabbare tillväxt? Eller vill ni bidra till ett framtida hållbart och klimatsmart samhälle?