Utveckling av verksamhet/produkt eller tjänst

För entreprenörer

Klimatet Invest riktar sig till dig som är driven entreprenör inom framtidens energisystem med ett unikt erbjudande och väl genomarbetad affärsplan.

Bidrar ditt företag till klimatomställningen?

De investeringspropåer som vi vill arbeta med skall ha en lösning som löser ett väsentligt problem och vara klart bättre än existerande lösningar på marknaden, vara hållbara och kommersiellt gångbara internationellt med stark tillväxtpotential. Vi investerar enbart i bolag som fokuserar på teknologier som bidrar till klimatomställningen, och/eller som bidrar till en effektivare energianvändning.

Vi riktar oss i första hand in oss mot start-ups och verksamheter i tidig fas där vår investering kan göra skillnad, när den ligger på upp till 1-5 MSEK och 2-10% av bolaget. Vi investerar inte i forskningsprojekt, utan önskas se ett unikt erbjudande och är öppna för att investera tidigt under kommersialiseringsfasen.

“Professionell ägare.”

”Klimatet Invest, med sitt nätverk av partners, bidrar till Ligna som en professionell och positiv ägare. Vi har dessutom stor nytta av den kontinuerliga dialogen med Klimatet för att sätta tryck på väsentligheterna i vår marknads- och uppskalningsplan.”

Peter Ringstad - VD, Ligna Energy

Ett av Klimatet Invests portföljbolag

“Ovärderligt nätverk.”

“Klimatet Invest har varit en kritisk del av vår utveckling. De har stöttat oss från dag ett i bolagets väg framåt. Klimatet invest är en investerare som bidrar med mycket mer än bara pengar, deras kompetenta nätverk och energispecialister har varit ovärderliga.”

Liam Hardey - VD, Cellfion

Ett av Klimatet Invests portföljbolag

Kom i kontakt

Vill ni nå snabbare tillväxt? Eller vill ni bidra till ett framtida hållbart och klimatsmart samhälle?

Klimatförbättringar

 Såväl nationella som internationella organisationer och myndigheter står i ökande grad redo att stötta nya smarta initiativ för klimatförbättringar och en ekonomi baserad på ökad hållbarhet.