Värdeskapande för klimatet och investering

Finansiella rapporter

Här hittar du finansiella rapporter såsom årsredovisningar, substansvärdeutveckling och annan finansiell information från bolaget.

Årsredovisningar

Klimatet Invest grundades under 2020 och har haft en god utveckling. Här under finner du de senaste årens årsredovisningar från oss.

Portföljutveckling

Vi följer upp värdeutvecklingen i våra portföljbolag genom att jämföra anskaffningsvärde med senaste emissionskurs per bolag och beräknar vårt substansvärde per aktie utgående från denna beräkningsform.

Kom i kontakt

Har du några frågor om det finansiella eller om utvecklingen i våra portföljbolag?