Värdeskapande för klimatet och investering

Finansiella rapporter

Här hittar du finansiella rapporter såsom årsredovisningar, substansvärdeutveckling och annan finansiell information från bolaget.

Årsredovisningar

Klimatet Invest grundades under 2020 och har haft en god utveckling. Här under finner du de senaste årens årsredovisningar från oss.

Kärna inom förnybar energiteknik, bränsleteknik, energilagring och styrsystem

Portföljutveckling

Vi följer upp värdeutvecklingen i våra portföljbolag genom att jämföra anskaffningsvärde med senaste emissionskurs per bolag och beräknar vårt substansvärde per aktie utgående från denna beräkningsform.

Kom i kontakt

Vill ni nå snabbare tillväxt? Eller vill ni bidra till ett framtida hållbart och klimatsmart samhälle?

Om Klimatet Invest

Bolagets avsikt är att investera i en relativt tidig fas i företagets utveckling och att engagera oss aktivt i att bidra till att bygga värde i våra utvalda portföljbolag.