Identifiering och analysering

Vår investeringsmodell

Vi investerar i tidiga skeden av företagens utveckling, men där det finns en verifierad teknik och där vår kunskap gör skillnad. Vi är en engagerad och personlig investerare som tar ett aktivt delägarskap trots minoritetsägande. Vi är långsiktiga investerare som följer bolagen över tid.

Nätverkande och samarbete

Vi har en gedigen investeringsprocess och analysverktyg för att säkerställa att vi är rätt investerare för objektet och att det matchar våra investeringskrav. Vi har byggt upp stora nätverk och samarbetar med namnkunniga inkubatorer och investerare för att hitta rätt objekt.

Investeringsprocessen

Dealflow

Stora nätverk.
inkubatorer, investeringsnätverk och namnkunniga medinvesterare (Voima, Almi Greentech, Chalmers Ventures).

Screening

Urvalsmodell i sex steg.

Analys

Granskning och due diligence.

Investeringsbeslut

Styrelsen utvärderar analysen och säkerställer optimalt värde, rätt nuvärde och tillväxtpotential.

Ägaransvar

Aktivt engagemang, löpande uppföljning och återkoppling.

Screeningprocessen - urval i sex steg

Rätt bransch
Omvälvande klimatnytta
Hög skalbarhet
Gedigen affärsstrategi
Kompetent team
Vi gör skillnad

Entreprenörsföretag med gröna teknologier

Klimatet Invest AB avser att selektivt investera i ett begränsat antal entreprenörsföretag med teknologier som bidrar till en hållbar och klimatsmart framtid. Med avsikt att nå en hög ”hit-rate” arbetar ledningen i Klimatet Invest AB med en analytisk sökprocess i miljöer kring startupbolag.

Teknik-och produktutveckling

Support till företagets operativa ledning och styrelse

Ett engagemang från Klimatet Invest AB utgör en kombination av kapitalplacering och aktivt management support till företags operativa ledning och styrelse. Detta är med avsikt att förbättra de utvalda investeringsobjektens möjligheter till fortsatt teknik- och produktutveckling, fortsatt kapitalanskaffning, framgångsrik marknadslansering, god och lönsam försäljningsutveckling och till dess eventuella framtida IPO.

Vad vi investerar i

Klimatet Invest har en aktivt förvaltad strategi utifrån fundamental analys. Bolaget investerar i…

  • …företag i Norden som erbjuder och utvecklar nya teknologier, huvudsakligen inom förnybar energiteknik, bränsleteknik, energilagring och styrsystem, för att bidra till ett hållbart samhälle och till att begränsa den globala uppvärmningen.
  • …företag som erbjuder produkter och system vilka aktivt ska bidra till hållbar smart energilagring och en effektivare energianvändning.
  • …”klimatsmarta” onoterade hållbara energiförsörjningsföretag som uppvisar en attraktiv och hållbar affärsmodell, ny teknologi och en god tillväxtpotential. Målsättningen är att i ett tidigt skede identifiera mest lämpade kandidater som på längre sikt kan ge en mycket attraktiv tillväxt med något högre riskexponering.
Klimatförbättringar

 Såväl nationella som internationella organisationer och myndigheter står i ökande grad redo att stötta nya smarta initiativ för klimatförbättringar och en ekonomi baserad på ökad hållbarhet.

Kom i kontakt

Vill ni nå snabbare tillväxt? Eller vill ni bidra till ett framtida hållbart och klimatsmart samhälle?