Portföljbolag

Om företaget

Ligna Energy gör batterier av skogsmaterial baserade på organiska elektroniska polymerer och biopolymerer, som används under energilagringens hela livslängd och sedan återvinns och bränns som biobränsle. Därmed maximerar de användningen av material, möjliggör fossilfri energiproduktion och minimerar den totala negativa livscykelpåverkan.

Kom i kontakt

Tycker du Ligna Energy verkar spännande? Vill du också vara med och investera i framtidens företag?