Portföljbolag

Om företaget

Liquid Wind arbetar med en process för att utveckla klimatneutral eMetanol som drivmedel för sjöfart och tyngre landtransporter. Med vindkraft som energikälla skapas vätgas via elektrolys. Genom att ta tillvara CO2-utsläpp från processindustrier och energianläggningar som förbränner biobränslen och låta denna reagera med vätgasen skapas den CO2-neutrala eMetanolen.

Kom i kontakt

Tycker du Liquid Wind verkar spännande? Vill du också vara med och investera i framtidens företag?