Portföljbolag

Om företaget

Epishine har utvecklat och tillverkar tryckta cellulosabaserade organiska solceller med exceptionellt hög ljuskänslighet vilket möjliggör elgenerering redan vid normalt inomhusljus. I kombination med ett energilager kan Epishines tryckta solceller erbjuda ett klimatsmart alternativ till knappbatterier för energitillförsel till olika ”Internet of things” applikationer för sensorer, mätdon och liknande.

Målet är att 2025 vara en global ledare inom indoor OPV (organiska solceller för inomhusanvändning). Epishine har 4 olika patentansökningar inlämnade och har även ett licensavtal med bolaget Armor (ASCA-patent) som ger tillgång till ett antal äldre patent relaterade till organiska solceller.

Om Klimatet Invest

Bolagets avsikt är att investera i en relativt tidig fas i företagets utveckling och att engagera oss aktivt i att bidra till att bygga värde i våra utvalda portföljbolag.

Kom i kontakt

Vill ni nå snabbare tillväxt? Eller vill ni bidra till ett framtida hållbart och klimatsmart samhälle?