Vårt team

Teamet

Vår styrelse och ledande befattningshavare.

Klimatet Invest, operativt team

KI Håkan Spångberg

Håkan Spångberg

CFO och styrelseledamot

Civilekonom. Lång erfarenhet av kapitalförvaltning och aktiehandel från flera storbanker. Över 15 års erfarenhet från energisektorn. Arbetat länge med M&A och strukturerat ledningsarbete.

KI Martin Julander

Martin Julander

Styrelseledamot

Ingenjör MSc.EE. Arbetat inom elkraftsbranschen inom kraftsystemanalys för kunder som ABB, Fortum, Vattenfall och Svenska kraftnät. Har över 10 års erfarenhet av affärs- och IT utveckling på Svenska kraftnät. VD för investmentbolaget Knil som fokuserar på investeringar drivna av energiomställningen.

KI Stefan Karlsson

Stefan Karlsson

CEO och styrelseledamot

Civiliingenjör i industriell ekonomi. Lång erfarenhet från internationell verksamhet bla som bolagschef i Norge och Latinamerika och globalt ansvarig för förnybar energi inom SKF-koncernen. Managementkonsult för energiteknsika lösningar.

Klimatet Invest, övriga styrelsen

KI Michael Lindström

Michael Lindström

Styrelseledamot

Civilekonom. Över 30 års erfarenhet från kapitalmarknaden och corporate finance. Idag styrelseledamot och delägare i flertalet bolag.

Anders Dahl KI

Anders Dahl

Styrelseordförande

Civilingenjör i energiteknik från KTH. Har bla varit affärsområdeschef för Vattenfalls vindkraftssatsning och är idag aktiv i styrelser i flertalet bolag inom energiomställningen. Styrelseledamot i bolag inom elbilsladdning, solenergi, fjärrvärme samt industriell energiservice. Styrelseordförande i Charge Amps AB och ledamot i Kungliga Ingenjörs Vetenskaps Akademin (IVA).

Ulf KI

Ulf Troedsson

Styrelseledamot

Civilingenjör Teknisk Fysik. Tidigare VD och koncernchef för Siemens Norden och Baltikum. Executive advisor till Vargas Holding. Senior Advisor EIT Innoenergy. Ledamot i flera styrelser bla Cellfion AB, Hermes Medical och Vätgas Sverige.

Investeringsstrategi

Vi arbetar med målsättningen att en investering i Klimatet Invest skall ha en mycket god tillväxt på längre sikt. 

Kom i kontakt

Vill ni nå snabbare tillväxt? Eller vill ni bidra till ett framtida hållbart och klimatsmart samhälle?