Portföljbolag

Om företaget

Modvion har utvecklat en teknologi för modulära vindkraftstorn i trämaterialet LVL (laminated veneer lumber). Genom att kontrollera träets fiberriktningar skapar bolaget ett laminat som är starkare än stål. Teknologin ger betydande CO2-reduktion jämfört med konventionella torn av stål eller betong, logistikmässiga fördelar tack vare modulariteten samt vikt- och kostnadsmässiga fördelar vid konstruktion av höga torn.

En första prototyp av trätornet installerades i samarbete med Chalmers SWPTC på Björkö utanför Göteborg i maj 2020. En mindre projektfabrik är för närvarande under utveckling i Göteborg med planerade första leverans av fullskaletorn under 2022. Bolaget planerar att till 2024 ha byggt en anläggning som kan hantera leverans av större volymer.

Om Klimatet Invest

Bolagets avsikt är att investera i en relativt tidig fas i företagets utveckling och att engagera oss aktivt i att bidra till att bygga värde i våra utvalda portföljbolag.

Kom i kontakt

Vill ni nå snabbare tillväxt? Eller vill ni bidra till ett framtida hållbart och klimatsmart samhälle?