Portföljbolag

Om företaget

Liquid Wind arbetar med en process för att utveckla klimatneutral eMetanol som drivmedel för sjöfart och tyngre landtransporter. Med vindkraft som energikälla skapas vätgas via elektrolys. Genom att ta tillvara CO2-utsläpp från processindustrier och energianläggningar som förbränner biobränslen och låta denna reagera med vätgasen skapas den CO2-neutrala eMetanolen.

Om Klimatet Invest

Bolagets avsikt är att investera i en relativt tidig fas i företagets utveckling och att engagera oss aktivt i att bidra till att bygga värde i våra utvalda portföljbolag.

Kom i kontakt

Vill ni nå snabbare tillväxt? Eller vill ni bidra till ett framtida hållbart och klimatsmart samhälle?