Portföljbolag

Om företaget

Ligna Energy gör batterier av skogsmaterial baserade på organiska elektroniska polymerer och biopolymerer, som används under energilagringens hela livslängd och sedan återvinns och bränns som biobränsle. Därmed maximerar de användningen av material, möjliggör fossilfri energiproduktion och minimerar den totala negativa livscykelpåverkan.

Om Klimatet Invest

Bolagets avsikt är att investera i en relativt tidig fas i företagets utveckling och att engagera oss aktivt i att bidra till att bygga värde i våra utvalda portföljbolag.

Kom i kontakt

Vill ni nå snabbare tillväxt? Eller vill ni bidra till ett framtida hållbart och klimatsmart samhälle?