Klimatet Invest investerar i Utilifeed, vårt åttonde portföljbolag

Klimatet Invest investerar i ett teknikföretag som hjälper fjärrvärmeföretag att  producera energi mer effektivt och klimatvänligt-Utilifeed 

Utilifeed utvecklar digitala lösningar som hjälper fjärrvärmeföretag att optimera sin  produktion, distribution och affär, vilket ger lägre energiförluster och minskade CO2-utsläpp.  Bolagets ambition är att utgöra själva ryggraden i fjärrvärmebolagens framtida IT infrastruktur. Bolaget får nu stöd från bland annat Klimatet Invest, ett bolag som investerar i  teknologier för framtidens energisystem. Lead investor i emissionen är Hafslund och Eidsiva. 

– I en tid där digitaliseringen i samhället utvecklas i hög takt, och energisystemet genomgår  snabba förändringar mot ökad hållbarhet, är det viktigt att fjärrvärmebolagen hänger med i  utvecklingen och är pådrivare för ett mer flexibelt energisystem. För att detta ska vara möjligt  i stor skala krävs standardiserade och öppna IT-lösningar som länkar samman värdekedjan i  fjärrvärmebolaget. Att möjliggöra denna förändringsresa för fjärrvärmeföretag är kärnan i vad  vi vill bidra med till branschen och samhället i stort, säger Samuel Jansson, grundare och  VD för Utilifeed. 

Satsningar i Norden 

Utilifeed har utvecklat en mjukvara baserad på digitala tvillingar i fjärrvärmenätet, sensorer,  allmänt tillgänglig data och maskininlärningsalgoritmer. Mjukvaran analyserar kundernas  behov på detaljnivå, kombinerar detta med information om fjärrvärmenätet och matchar  kundernas efterfrågan och fjärrvärmebolagens produktion. Enligt företaget ger det en  genomsnittlig besparingspotential på 10 % värmeförlust, 20 % CO2-utsläpp och 8 %  kostnader. 

– Vi är imponerade av den plattform som Utilifeed levererar idag. Produkten som företaget  tagit fram, bland annat genom nära samarbete med nordiska kunder, ger en mycket bra  utgångspunkt för ökad digitalisering och effektiv hantering av fjärrvärme, säger Stefan  Karlsson, CEO i Klimatet Invest. 

Kontakt: 

Stefan Karlsson, CEO Klimatet Invest, 0705 37 28 35, stefan@klimatetinvest.se Håkan Spångberg, CFO Klimatet Invest, 0730 62 32 43, hakan@klimatetinvest.se www.klimatetinvest.se 

Samuel Jansson, VD & Grundare på Utilifeed AB, samuel@utilifeed.com

Johan Kensby CTO & Grundare på Utilifeed AB, johan@utilifeed.com

Dela artikeln på Linkedin

Rekommenderade artiklar