Kärna inom sol, vind och vätgas

Investeringspolicy

Läs mer om vår investeringspolicy nedan.

Vad vi investerar i

Klimatet Invest har en aktivt förvaltad strategi utifrån fundamental analys. Bolaget investerar i…

  • …företag i Norden som erbjuder och utvecklar nya teknologier, huvudsakligen inom vind, sol och vätgas, för att bidra till ett hållbart samhälle och till att begränsa den globala uppvärmningen.

 

  • …företag som erbjuder produkter och system vilka aktivt ska bidra till hållbar smart energilagring och en effektivare energianvändning.

 

  • …”klimatsmarta” onoterade cleantech-företag som uppvisar en attraktiv och hållbar affärsmodell, ny teknologi och en god tillväxtpotential. Målsättningen är att i ett tidigt skede identifiera mest lämpade kandidater som på längre sikt kan ge en mycket attraktiv tillväxt med något högre riskexponering.

Kom i kontakt

Vill ni nå snabbare tillväxt? Eller vill ni bidra till ett framtida hållbart och klimatsmart samhälle?