Portföljbolag

Om företaget

Cellfion avser att ersätta nuvarande användandet av polyetylen-baserade jon-separerande membran med nästa generations cellulosabaserade membran. De fluorbaserade membran som idag erbjuds marknaden är giftiga, relativt dyra och har en begränsad teknisk livslängd. Marknaden för Cellfions cellulosabaserade membran segmenteras i Redox flödesbatterier, Elektrolysörer för vätgasproduktion samt Bränslecells-stackar (PEMFC).

Cellfion befinner sig i en tidig fas i utvecklingen, även om teknologin baseras på 8 års forskning. Bolaget grundades 2021 och är ett start-up i en tidig fas av den kommersiella utvecklingen.

Kom i kontakt

Tycker du Cellfion verkar spännande? Vill du också vara med och investera i framtidens företag?