Portföljbolag

Om företaget

Celcibus har utvecklat en ädelmetallfri katalysator för bränsleceller för att ersätta den dyrbara och sällsynta ädelmetallen platina som dagens bränsleceller är beroende av. Man har patent som godkänts i 7 länder och bolaget har etablerats för vidareutveckling och kommersialisering. Den nya råvaran som används är globalt tillgänglig och beräknas ge 30% lägre kostnad per bränslecellsstack. Man har fått testorder från AB Volvo och även levererat till Powercell som påbörjat tester av teknologin.

Om Klimatet Invest

Bolagets avsikt är att investera i en relativt tidig fas i företagets utveckling och att engagera oss aktivt i att bidra till att bygga värde i våra utvalda portföljbolag.

Kom i kontakt

Vill ni nå snabbare tillväxt? Eller vill ni bidra till ett framtida hållbart och klimatsmart samhälle?