Värdeskapande för klimatet och investering

Nyemission

Här presenteras relevant information och material inför aktuell nyemission i bolaget.

Nyemission Q2 2023

Klimatet Invest genomför under Q2 2023 en nyemission om totalt 40 MSEK främst riktad till befintliga aktieägare och till nya investerare, huvudsakligen family offices och privatpersoner. I nuläget uppgår ankaråtaganden från grundare och större aktieägare till drygt 20 MSEK. För nya investerare ser vi gärna en ticket size på 1–10 MSEK.

Bifogat material kommer att kompletteras efterhand innan teckningstiden.

Kärna inom förnybar energiteknik, bränsleteknik, energilagring och styrsystem

Planerade investerarmöten

12 april 12:00 Möte för befintliga aktieägare
2 maj 17:30 Investerarträff i Göteborg
4 maj 17:30 Investerarträff i Norrköping
12 maj 12:00 Investerarträff i Stockholm

Anmälan via mail till info@klimatetinvest.se

Kom i kontakt

Vill ni nå snabbare tillväxt? Eller vill ni bidra till ett framtida hållbart och klimatsmart samhälle?

Om Klimatet Invest

Bolagets avsikt är att investera i en relativt tidig fas i företagets utveckling och att engagera oss aktivt i att bidra till att bygga värde i våra utvalda portföljbolag.